Komunitná cukráreň

Projekt Komunitná cukráreň podporila Nadácia Volkswagen z programu Budúcnosť aj s autizmom. V projekte sa staršie deti z RC HANS Zvolen a Lučenec naučia pripravovať jednoduché cukrovinky a ďalšie pochutiny( sendviče, šaláty, káva, čaj)   a získajú aj sociálne zručnosti pre komunikáciu so „zákazníkmi“ cukrárne. Pravidelné „dni komunitnej cukrárne“ budú určené pre verejnosť na tematické stretnutia (Valentín, […]

Read More

Jeden a milión svetov

22. apríla 2017 v Bratislave pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyne EP a za účasti Zuzany Stavrovskej, komisárky pre zdravotne postihnutých sa uskutočnilo prvé verejné podujatie OZ HANS. Pozvanie prijali predstavitelia organizácií venujúcich sa PAS z celého Slovenska aj z Moravy – z brnianskej organizácie Modrá Beruška. Hlavnou myšlienkou bolo zorganizovať ďakovné podujatie k mesiacu autizmu – […]

Read More

Projekt Cesty k Inklúzii

OZ HANS je hlavným partnerom projektu Cesty k inklúzii, ktorý realizuje občianske združenie A Centrum. Projekt je podporený z dotácie MŠVVaŠ SR z programu Priority mládežníckej politiky spravovaného organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ambasádorkami projektu sú pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotný postihnutím. Cieľom projektu je […]

Read More

Projekt Náš svet

Od júna 2017 realizujeme projekt Náš svet ktorého súčasťou je canisterapia a terapie pomocou interaktívneho hudobného systému BEAMZ. Projekt sa realizuje v našich rodinných centrách vo Zvolene, Lučenci a Bratislave. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera. Interaktívny hudobný systém BEAMZ podporuje komunikačné schopnosti, koncentráciu, odbúranie stresu, jemnú motoriku aj spoluprácu […]

Read More