2% z dane pre HANS

Venujte nám 2 % z dane a podporte nás v našich aktivitách Aj vďaka vašej podpore sa nám darí už 8 rokov realizovať aktivity a projekty zamerané na adresnú pomoc rodinám s deťmi na spektre autizmu a uľahčiť im každodenné fungovanie. Prostredníctvom programu Deti bez návodu sme v minulom roku vyškolili 34 dobrovoľníkov, ktorí spolu venovali […]

Read More

Konferencia Homesharing a dobrovoľníctvo

Homesharing a dobrovoľníctvo sú dve metódy pomoci, ktoré rodinám s deťmi s autizmom poskytujú česká organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS zo Slovenska. Bližšie o ich výhodách a úspechoch porozprávajú na blížiacej sa online konferencii. Srdečne Vás pozývame na úvodnú konferenciu “Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ 22.11. 2023, 9:00 – 12:00, […]

Read More

Zborník sebaobhajcov

Projekt Kľúče k sebaobhajobe otvoril mladým ľuďom na spektre autizmu z Čiech aj Slovenska dvere k self – advocacy. Projekt realizoval Nadační fond ATYP v spolupráci s A Centrum, ktoré je členskou organizáciou oz HANS s podporou z programu Erasmus + Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti mládeže. Predstavujeme Vám finálny zborník k projektu, ktorý obsahuje […]

Read More

Deti bez návodu: dobrovoľnícky projekt

O dobrovoľníckej podpore pre rodiny s deťmi na spektre autizmu sme snívali už veľmi dlho. O to viac nás potešila výzva Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom, kde sme sa rozhodli zabojovať o podporu tejto myšlienky. Koordinátorka projektu Lucia Moravanská si počas čakania na výsledky výberového konania dokončila vzdelávanie k dobrovoľníctvu cez Centrum […]

Read More

Projekt IdeaStart

Trvalú udržateľnosť projektu Idea Start zabezpečujeme vďaka dlhodobej práci v lokalite Lučenec, Veľké Zlievce a Zvolen. Viacročné aktivity v Lučenci zastrešuje Vlasta Piecková Beňová, ktorá absolvovala aj akreditované vzdelávanie na krátke dobrovoľnícke aktivity realizované Centrom dobrovoľníctva. Úspešne nadviazala spoluprácu s Novohradskou Galériou v Lučenci, kde už realizujeme raz mesačne follow- up aktivity v rámci programu […]

Read More

Webinár k mesiacu autizmu – Auticraft – slovenský Minecraft server

2. apríla o 10:00 hod. Vás pozývame na webinár o slovenskom Auticrafte – serveri pre hráčov s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ich priateľov. S IT architektom a Globel Minecraft Mentorom Marošom Zvolenským, autorom myšlienky Auticraftu sa porozprávame o tom, ako to v AUTICRAFTE vyzerá a ako sa môžete stať členom tejto skupiny.  Pripojte sa kliknutím […]

Read More

Živé knižnice

Ako najlepšie predstaviť problematiku života s Aspergerovým syndrómom ľuďom, ktorý ho nezažili? Jednou z odpovedí sú živé knižnice: čas, keď sa delíme o príbehy so živými ľuďmi. Rodičia detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunčkným autizmom takto prinesú osobný, blízky a emočne nabitý príbeh svojej rodiny pre učiteľov, odborníkov, ale aj študentov vysokých škôl, budúcich pedagógov […]

Read More

Advokačné aktivity: poradenstvo a účasť na tvorbe politík

Súčasťou našej činnosti je od začiatku poradenstvo rodinám pri presadzovaní záujmov detí, mladých ľudí a jednotlivcov s AS a VFA. Poradenstvo realizujeme online, osobne aj telefonicky. Týka sa problémov so školskou integráciou, individuálnych výchovno – vzdelávacích programov, prevencie núteného homeschoolingu ale aj kompenzácií, odvolaní voči rozhodnutiam úradov a podobne. Podporu poskytujeme aj v téme zamestnávania […]

Read More

Jeden a milión svetov Lučenec

Ďakovné stretnutie rodín a odborníkov k mesiacu autizmu sa tento rok uskutočnilo uprostred šnúry výstav  a podujatí 26. apríla 2019 v Lučenci. Viac ako 60 účastníkov si počas dňa mohlo zažiť ukážky canisterapie, tvorbu pomocou enkaustiky alebo prácu s hlinou. Na aktivite sa zúčastnila riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych vecí BBSK Mgr. Denisa Nincová, riaditeľ […]

Read More