Staňte sa členom OZ HANS

Ak by ste sa radi stali naším členom, vyplňte prosím prihlášku, prihláška riadny člen 2020 a pošlite nám ju vytlačenú a podpísanú na našu adresu:

Občianske združenie HANS
Sídlisko 110/16, 985 22 Cinobaňa

alebo zoskenovanú na mailovú adresu oz.as.hans@gmail.com.

Riadnym členom združenia sa môže stať jednotlivec s AS, VFA alebo jeho rodinný príslušník či blízka osoba. Ostatní záujemcovia sa môžu stať mimoriadnymi členmi združenia. Možné je tiež skupinové členstvo pre organizácie, školy alebo triedy či iné skupiny ľudí ktorí majú záujem prispievať k riešeniu tejto problematiky.  V prípade zájmu nás kontaktujte na uvedenej mailovej adrese.

Ďakujeme

Viera Hincová

predsedníčka správnej rady