Jeden a milión svetov

22. apríla 2017 v Bratislave pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyne EP a za účasti Zuzany Stavrovskej, komisárky pre zdravotne postihnutých sa uskutočnilo prvé verejné podujatie OZ HANS. Pozvanie prijali predstavitelia organizácií venujúcich sa PAS z celého Slovenska aj z Moravy – z brnianskej organizácie Modrá Beruška. Hlavnou myšlienkou bolo zorganizovať ďakovné podujatie k mesiacu autizmu – […]

Read More