Komunitná cukráreň

Projekt Komunitná cukráreň podporila Nadácia Volkswagen z programu Budúcnosť aj s autizmom. V projekte sa staršie deti z RC HANS Zvolen a Lučenec naučia pripravovať jednoduché cukrovinky a ďalšie pochutiny( sendviče, šaláty, káva, čaj)   a získajú aj sociálne zručnosti pre komunikáciu so „zákazníkmi“ cukrárne. Pravidelné „dni komunitnej cukrárne“ budú určené pre verejnosť na tematické stretnutia (Valentín, Veľká noc a pod.). Miestnosť bude upravená pre potreby detí s AS (napr. oddychový kútik)  a výstupom projektu bude aj prvá AS detská kuchárska kniha na Slovensku :).  Trvanie projektu je od novembra 2017 do júna 2018.

Vďaka projektu Komunitná cukráreň nás Nadácia Volkswagen oslovila aj so žiadosťou a účasť na vianočnom bazáre tejto nadácie. Mamičky z OZ HANS a podporovateľky  aj so svojimi ratolesťami napiekli pre vianočný bazár domáce koláče. Nadácia Volkswagen ocenila našu snahu finančným darom, ktorý bude použitý na činnosť združenia.

 

Jeden a milión svetov

Autorkou obrazu je matka dieťaťa s AS

22. apríla 2017 v Bratislave pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyne EP a za účasti Zuzany Stavrovskej, komisárky pre zdravotne postihnutých sa uskutočnilo prvé verejné podujatie OZ HANS. Pozvanie prijali predstavitelia organizácií venujúcich sa PAS z celého Slovenska aj z Moravy – z brnianskej organizácie Modrá Beruška.

Hlavnou myšlienkou bolo zorganizovať ďakovné podujatie k mesiacu autizmu – poďakovanie osobnostiam, ktoré sa dlhé roky venujú tejto problematike. Podujatie Jeden a Milión svetov vyjadrilo myšlienku, že v našom svete existujú vedľa seba svety a vesmíry vnútri každého z nás, ktoré sa vzájomne prelínajú, stretávajú a dopĺňajú. Ich existencia je obohatením pre nás všetkých. My sme mali možnosť toto obohatenie zažiť v realite.

 

 

Pre hostí bol pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpila Gabika Kiovská, víťazka tohtoročnej súťaže BONTON Film – „Staň sa hviezdou“
Súčasťou podujatia bola prekrásna vernisáž výtvarných prác a fotografií detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom spojená s recepciou. Priestory bratislavskej DOT. Gallery tak ožili prácami mladých talentov, ku ktorým sa krátkymi osobnými odkazmi prihovoril aj akademický umelec Erich Schille, ktorý si zobral pod gesciu umeleckú stránku podujatia. Príjemné stretnutie obohatili vzájomné diskusie a stretnutia hostí s rodinami a deťmi z nášho združenia. Všetkým hosťom a účastníkom ďakujeme za ich podporu a tešíme sa na ďalšie stretnutie v roku 2018.

 


Projekt Cesty k Inklúzii

OZ HANS je hlavným partnerom projektu Cesty k inklúzii, ktorý realizuje občianske združenie A Centrum. Projekt je podporený z dotácie MŠVVaŠ SR z programu Priority mládežníckej politiky spravovaného organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ambasádorkami projektu sú pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotný postihnutím.

Cieľom projektu je zmapovanie situácie v oblasti inklúzie mladých ľudí s AS, VFA, ADHD a iným formami odlišného vnímania sveta a spracovania informácií. Jeho súčasťou sú tri regionálne konferencie na ktorých okrem odborného programu pracovné skupiny z radov rodičov, pedagógov, asistentov pedagóga, odborníkov a ďalších relevantných subjektov zadefinujú prekážky a problémy v oblasti inklúzie a navrhnú riešenia. Prvá konferencia sa uskutočnila v Prešove v termíne 23.-24. novembra 2017. Konferenciu sme pripravili v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno – pedagogického poradenstva pri Spojenej  škole Vodárenská v Prešove. Hosťami boli pani psychologička Miková, pani riaditeľka Turáková a za kanceláriu poslankyne európskeho parlamentu Janky Žitňanskej sa zúčastnila poslankyňa prešovského samosprávneho kraja pani Leščáková.  Druhá regionálna konferencia v Bratislave sa uskutočnila 2.-3. februára v Bratislave v spolupráci s CENADA n.o. a Autistickým centrom Andreas, n.o. Na tejto konferencii sa zúčastnili osobne naše ambasádorky pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotný postihnutím. Ďalej sa konferencie  zúčastnila pani Mária Lévyová, predsedníčka Asociácie na ochranu práv pacientov, pani Adriana Smolinská z Nadácie Volkswagen a hostia z Iuventy a odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojou účasťou nás potešila aj zástupkyňa vedúceho kancelárie verejného ochrancu práv pani Katarína Čulíková a veľká skupina účastníkov z regionálneho centra autizmu a spolupracujúcich subjektov v Žiline. Na konferenciách sme odprezentovali bohatú činnosť OZ HANS a získali sme nových členov a podporovateľov. Súčasťou konferencií boli aj prezentácie a workshopy našich mladých členov Lucie Fabianovej a Branka Lacka, ktoré mali veľký ohlas. Podrobnejšie informácie o výstupoch konferencie nájdete na http://www.a-centum.net .

 

Projekt Náš svet

Od júna 2017 realizujeme projekt Náš svet ktorého súčasťou je canisterapia a terapie pomocou interaktívneho hudobného systému BEAMZ. Projekt sa realizuje v našich rodinných centrách vo Zvolene, Lučenci a Bratislave. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera.

Interaktívny hudobný systém BEAMZ podporuje komunikačné schopnosti, koncentráciu, odbúranie stresu, jemnú motoriku aj spoluprácu v skupine. Bez ohľadu na kognitívne schopnosti deti môžu vytvárať hudobnú produkciu, spolupracovať a komunikovať v skupine. Viac informácií o systéme získate na www.specialnepomocky.sk