Deti bez návodu: dobrovoľnícky projekt

O dobrovoľníckej podpore pre rodiny s deťmi na spektre autizmu sme snívali už veľmi dlho. O to viac nás potešila výzva Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom, kde sme sa rozhodli zabojovať o podporu tejto myšlienky. Koordinátorka projektu Lucia Moravanská si počas čakania na výsledky výberového konania dokončila vzdelávanie k dobrovoľníctvu cez Centrum dobrovoľníctva a tak nič nestálo v ceste k tomu, aby sme po schválení návrhu projektu v júni 2022 začali s prípravou podkladov a konkrétnych krokov na jeho realizáciu. Pilotný projekt trvajúci do marca 2023 budeme realizovať v dvoch lokalitách: Trenčín a Bratislava ( a okolie).

V súčasnosti pripravujeme metodiku celého programu, ktorá bude obsahovať metodiku pre dobrovoľníkov, pre rodičov a dobrovoľnícky kódex, reflektujúci etický kódex NDS. Informácie o programe sme poslali spolupracujúcim subjektom, vysokým školám, neziskovým organizáciám, odborným pracoviskám a ďalším potenciálnym partnerom.

Dobrovoľníci sa zúčastnia vzdelávania v trvaní 16 hodín, ktoré bude viesť garantka projektu Viera Hincová. Počas celého trvania práce s rodinami im bude k dispozícii kooridnátorka a mentorka so skúsenosťami zo supervízie. Rodičia takisto majú pripravené krátke vzdelávanie v trvaní 4 hodín, kde sa oboznámia najmä s podstatou programu a získajú odpovede na všetky otázky. Koordinátorka tu bude aj pre nich počas celého projektu.

Výber dobrovoľníkov a rodičov prebieha na základe podrobného dotazníka, ktorý zašleme prihláseným záujemcom. Spárovanie dobrovoľníkov s jednorodičmi a najmä ich klientmi: deťmi, bude prebiehať postupne na základe záujmov detí a predstáv rodiča aj dobrovoľníka. Dobrovoľník nebude nahrádzať opatrovanie detí ani asistenciu, jeho cieľom bude tráviť voľný čas s dieťaťom na spektre autizmu v bezpečnom rodinnom prostredí, podporovať záujmy dieťaťa, venovať mu pozornosť a svoj čas.

Skúsenosti s programom budeme zdieľať na našich sociálnych sieťach a už v súčasnosti pracujeme na zabezpečení ďalšieho financovania a rozšírení do iných lokalít na Slovensku. Rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom potrebujú všetky dostupné formy pomoci, ktorá rozvíja ich kapacity a redukuje záťaž v rodinnom prostredí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.