Projekt IdeaStart

Trvalú udržateľnosť projektu Idea Start zabezpečujeme vďaka dlhodobej práci v lokalite Lučenec, Veľké Zlievce a Zvolen. Viacročné aktivity v Lučenci zastrešuje Vlasta Piecková Beňová, ktorá absolvovala aj akreditované vzdelávanie na krátke dobrovoľnícke aktivity realizované Centrom dobrovoľníctva. Úspešne nadviazala spoluprácu s Novohradskou Galériou v Lučenci, kde už realizujeme raz mesačne follow- up aktivity v rámci programu […]

Read More