Šanca pre Deti bez návodu

Projekt „Šanca pre Deti bez návodu“ organizácie HANS

Cieľ: Vytvoriť a pilotne overiť intenzívny podporný program pre rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

Hlavné aktivity:

  • Intenzívny podporný program pre 18 rodín v 3 lokalitách (Senec, Lučenec/Poltár, Veľké Zlievce)
  • Voľnočasové a rozvojové aktivity pre deti s Aspergerovým syndrómom a autizmom
  • Komunitné podujatia na podporu pozitívneho obrazu o deťoch a mladých ľuďoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom
  • Posilnenie dobrovoľníckeho programu Deti bez návodu

Projekt zahŕňa individuálne konzultácie, terapie, workshopy pre rodičov, skupinové aktivity pre deti a komunitné podujatia. Cieľom je posilniť komunikačné, sociálne a kognitívne schopnosti detí a poskytnúť odborné vedenie rodičom.

Spolupracujúce organizácie sú : Súkromné centrum poradenstva a prevencie Lučenec, o.z ŠkôlkárIQ, o.z. Trapiti, Materské centrum Nezábudka Žilina, A-Centrum. Garantkou programu je Viera Hincová.

Trvanie projektu: 1.6.2024 – 30.11.2024.

HANS spúšťa nový podporný program

V dnešnom svete plnom výziev sa rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom (AS/PAS) často cítia osamotené a nepochopené. Občianske združenie HANS však prináša lúč nádeje prostredníctvom svojho nového projektu „Šanca pre Deti bez návodu“, ktorý získal podporu Nadácie VÚB.

Tento inovatívny program, ktorý sa bude realizovať od júna do novembra 2024, má ambiciózny cieľ: vytvoriť a pilotne overiť intenzívny podporný systém pre rodiny s deťmi s AS/PAS. „Každé dieťa je jedinečné a zaslúži si šancu rozvíjať svoj potenciál,“ hovorí Mgr. Viera Hincová, štatutárna zástupkyňa OZ HANS. „Náš program je navrhnutý tak, aby rešpektoval individualitu každého dieťaťa a zároveň poskytoval rodičom potrebné nástroje a podporu.“

Srdcom projektu je intenzívny podporný program pre 18 rodín v troch lokalitách – Senec, Lučenec/Poltár a Veľké Zlievce. Účastníci budú mať prístup k individuálnym konzultáciám, terapiám a workshopom šitým na mieru ich potrebám. „Veríme, že kombinácia odbornej podpory a praktických zručností môže výrazne zlepšiť kvalitu života týchto rodín,“ dodáva Hincová.

HANS využíva široké spektrum inovatívnych metód, vrátane Montessori prístupu, cirkusovej pedagogiky a funkčného žonglovania pre rozvoj bilaterálnej integrácie, a riadených spoločenských hier adaptovaných na potreby detí s AS/PAS.

Kľúčovým aspektom programu je dôraz na rozvoj detí v domácom prostredí. „Vedieme rodičov k tomu, aby rozvíjali svoje deti prostredníctvom bežných každodenných aktivít,“ vysvetľuje Hincová. „Tento prístup je v súlade s najnovšími celosvetovými trendmi vo včasnej intervencii a ukazuje sa oveľa efektívnejší, než tradičné terapie v inštitucionálnom prostredí. Veríme, že práve domov je miestom, kde dieťa môže najlepšie rozvíjať svoje schopnosti.“

Projekt však siaha ďaleko za hranice individuálnej podpory. Plánované sú voľnočasové a rozvojové aktivity pre deti s AS/PAS, ktoré im umožnia rozvíjať sociálne zručnosti v bezpečnom prostredí. Komunitné podujatia, ako napríklad umelecké výstavy a divadelné predstavenia, budú slúžiť na zvýšenie povedomia o autizme a podporu inklúzie v širšej spoločnosti.

Projekt však siaha ďaleko za hranice individuálnej podpory. Plánované sú voľnočasové a rozvojové aktivity pre deti s AS/PAS, ktoré im umožnia rozvíjať sociálne zručnosti v bezpečnom prostredí. Komunitné podujatia, ako napríklad umelecké výstavy a divadelné predstavenia, budú slúžiť na zvýšenie povedomia o autizme a podporu inklúzie v širšej spoločnosti. Viac o projekte a jeho aktivitách nájdete na našej sociálnej sieti.