Projekt IdeaStart

Trvalú udržateľnosť projektu Idea Start zabezpečujeme vďaka dlhodobej práci v lokalite Lučenec, Veľké Zlievce a Zvolen. Viacročné aktivity v Lučenci zastrešuje Vlasta Piecková Beňová, ktorá absolvovala aj akreditované vzdelávanie na krátke dobrovoľnícke aktivity realizované Centrom dobrovoľníctva. Úspešne nadviazala spoluprácu s Novohradskou Galériou v Lučenci, kde už realizujeme raz mesačne follow- up aktivity v rámci programu Múzeá a galérie bez bariér. Rodiny s deťmi sa tak dostanú do nového prostredia, ktoré je pre nich priateľské a má vytvorené senzoricky aj sociálne priateľské prostredie a pravidlá. Vo Veľkých Zlievcach je našim dlhodobým partnerom základná škola, ktorá vzdeláva veľa našich detí aj na domácom a individuálnom vzdelávaní z viacerých okresov. Aj keď sme v rámci projektu nevytvorili projekt sociálneho podniku, nakoľko sa výrazne zhoršili ekonomické podmienky, naše výrobky si môžete zaobstarať cez dobrovoľné príspevky na webe HANSu . Zapojili sme sa tiež do projektu Výpomoc so srdcom, ktorý realizuje najväčší inzertný portál v oblasti zamestnávania Profesia.sk. v januári sa spustí vzdelávanie mladých ľudí s neurodiverzitou a program Profesia Lab, ktorý má priamo za cieľ vytvoriť vhodné podmienka pre zamestnávanie mladých ľudí s neurodiverzitou. HANS sa stal komunitným partnerom Profesia Labu a bude sprevádzať mladých ľudí pracovným koučingom. Viera Hincová je konzultantkou a facilitátorkou ASSET programu, takže priamo vzdeláva mladých ľudí v oblasti zručností pre komunikáciu a trh práce.

Vytvorili sme krátku metodiku zameranú na vzdelávanie mladých ľudí s neurovývinovými odlišnosťami a prispôsobenie pracovných materiálov a podmienok vzdelávania rozmanitým potrebám cieľových skupín. Metodika je k dispozícii na stiahnutie aj s prezentáciou ku kyberšikanovaniu

Projekt Idea Start sa dostal do finále v októbri 2022

Inkluzívne aktivity v denných centrách HANS pre rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia či deti so zdravotným znevýhodnením, Aspergerovým syndrómom a autizmom boli počas 12 tich mesiacov obohatením pre komunitu vo Veľkých Zlievcach aj Lučenci. Aktivity boli viacgeneračné, zapájali sa do nich rodiny aj mladí ľudia.

Voľnočasové aktivity, výlety aj denný tábor s umením, muzikoterapiou či intervenciami s asistenciou psov majú aj dlhodobé pokračovanie do ďalších mesiacov. Mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do kurzov finančnej gramotnosti, digitálnych zručností a základov podnikania, ako aj bezpečnosti na internete.

Celým projektom sa vinuli aktivity zamerané na upcykláciu – výrobky z predtým použitého textilu, papiera či iných surovín. Vďačným materiálom je rifľovina, ale aj ľanové plátna, či tričkovina. Z nich dokážete upliesť košíky, ušiť nové zástery, tašky či batohy ale aj utkať koberčeky a podložky či jedálenské prestierania.

Aj rodiny detí s rôznymi problémami sa zapájajú do tvorby výrobkov, háčkovania alebo dekorácie maľovaním na textil či prišívaním ozdôb, gombíkov či odtlačkami pečiatok. Výstavu týchto výrobkov uvidela verejnosť počas Dní jablka v termíne 22.- 26.10. 2022 vo Veľkých Zlievcach a 27. októbra 2022 od 9:00 na výstave a tvorivej dielni v Remeselnom Pitvore v Lučenci, najma za účasti mladých ľudí zo stredných škôl. medzi ktorým isme hľadali aj ďalších dobrovoľníkov. Projekt je realizovaný s podporou Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Za skvelú spoluprácu ďakujeme obci Veľké Zlievce, Základnej škole Veľké Zlievce www.zsvz.sk , IN Network Slovakia v Lučenci či obci Dolná Strehová.

Letné aktivity denných centier HANS

Počas leta sme aktivity sústredili do dvoch týždňov počas letných táborov. Spolupráca s dobrovoľníkmi, výlety do okolia aj komunitné bubnovanie v parku I. Madácha v Dolnej Strehovej spestrilo aktivity horúceho leta. V septembri nás čakala rozlúčka s letom s výletom do Čierneho Balogu a na čiernohronskú železnicu, ale aj mobilita v Prahe, ktorej sa zúčastnili mladí sebaobhajci a absolventi našich vzdelávacích seminárov. Finančnú gramotnosť sme si precvičili pri kalkulácii cestovných nákladov, ako aj cien výrobkov, ktoré sme mali možnosť prezentovať na výstave na Hrade Beckov. Ten je síce poriadne ďaleko od našich denných centier, no šírenie myšlienky spolupráce a tvorby, ktorá pomáha uplatneniu mladých ľudí na spektre sa nekončí na hranici našich okresov. Do centier pribudli nové rodiny s deťmi aj mladí ľudia ktorí majú záujem o dobrovoľnícke aktivity. Stretneme sa na výstave od 21. do 26. októbra vo Veľkých Zlievcach a 27. októbra v Lučenci v Remeselnom pitvore.

V projekte Idea Start pokračujeme aj v jarných mesiacoch roku 2022. Po uvoľnení pandemických opatrení sa nám začalo ľahšie dýchať a mohli sme naplánovať väčšie spoločné akcie. 29. apríla 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dverí, kedy s stretli účastníci aktivít denných centier z Lučenca aj z Veľkých Zlieviec na spoločných aktivitách. 26. júna 2022 sme vyštartovali na celodenný výlet do Bojníc, ktorý sme si poriadne užili.

Naše inkluzívne aktivity prinášajú spoločne trávený čas rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi aj ich súrodencom, rodinám z geograficky odľahlých lokalít, zo znevýhodneného prostredia, mladým ľuďom rovnako ako aj seniorom.

Deň otvorených dverí Veľké Zlievce apríl 2022

Bojnice 2022

 

 

 

 

Popis projektu

Nový projekt IdeaStart, ktorý štartuje tému zamestnávania mladých ľudí s AS sme začali realizovať v novembri 2021 vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Realizácia projektu nám umožní zrealizovať vzdelávací program na mieru našim cieľovým skupinám.

Vytvoríme špeciálny obsah pre 3 hlavné témy:
finančná gramotnosť, základy podnikania so zameraním na prácu s eshopom, základy bezpečnosti na internete.

Program budeme realizovať v malých skupinkách alebo individuálne podľa potrieb cieľovej skupiny priebežne do októbra 2022.

Ďalšou súčasťou projektu je zosieťovanie rôznych lokálnych výrobcov upcyklovaných výrobkov alebo home – made výrobkov a zapojenie mladých ľudí z  cieľovej skupiny do spravovania e-shopu a prípadnú transformáciu na sociálny podnik.

Formou aktivít v dvoch denných centrách v Lučenci a Veľkých Zlievcach budeme súbežne realizovať pracovno- rehabilitačný program s voľnočasovými aktivitami, upcykláciou, remeselnými aktivitami a umožníme stretávanie, výmenu skúseností a podporu pre mladých ľudí a rodiny v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

V septembri 2022 zrealizujeme regionálnu výstavu prác a výrobkov v našich denných centrách. Tešíme sa aj na spoluprácu a sieťovanie  s lokálnymi výrobcami. Naše aktivity podporujú rodiny, mladých ľudí aj dospelých s neurodiverzitou, zapájame tiež seniorov a ďalších účastníkov z lokálnych komunít vrátane rodín zo znevýhodneného prostredia. Prekonávame tak zdravotné, etnické, ekonomické aj geografické prekážky a poskytujeme priestor pre spoločné aktivity pre všetkých účastníkov bez rozdielu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.