Prvá detská kuchárska kniha HANS

V rámci projektu Komunitná cukráreň sme pripravili aj prvú detskú kuchársku knihu. Viac o jej vzniku si môžete prečítať na predposlednej strane. Ďakujem grafičke Andrei Petrušovej za spracovanie, ktoré nám poskytla dobrovoľnícky bez nároku na odmenu. Rovnako ďakujem organizáciám, ktoré nám poskytli priestory na realizáciu stretnutí: Občianska komunitná obývačka a materské centrum Svet rodiny vo […]

Read More