Jeden a milión svetov

Na druhom ročníku ďakovného inkluzívneho podujatia Jeden a milión svetov dňa 7. apríla 2018 sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, vrátane hostí a účinkujúcich. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Nadácie ZSE z programu Rozprúdime regióny a Nadácie Volkswagen z finančného daru. Záštitu nad druhým ročníkom prevzala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Výstava prác detí s Aspergerovým syndrómom a ich súrodencov bude pokračovať na jej úrade od mája 2018.  Rodiny aj hostia prežili nezabudnuteľné chvíle na výtvarnom workshope a vernisáži s bohatým sprievodným programom. Deti sa s potešením zabavili aj na prehliadke Modrej školy Vodárenského múzea. Ďakujeme úžasným účinkujúcim a tiež Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, ktoré nám pomohlo získať šikovných dobrovoľníkov v rámci programu Rýchla rota a autorke  obrazu Natálii Martišovej za darovanie obrazu Jeden a milión svetov nášmu občianskemu združeniu.  Tešíme sa na tretí ročník – dovidenia v apríli 2019!