Vitajte na stránke OZ HANS!

Stretnutie k novému projektu EkoInklúzia sa uskutočnilo v Lučenci začiatkom júla 2019. Mladí dobrovoľníci budú v rámci projektu pracovať na svojom osobnom raste a zároveň pracovať prostredníctvom terapeuticko- rehabilitačného programu na rozvoji zručností mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom ako aj ďalších zapojených komunít. Spoločnou témou, cez ktorú budú rozvíjať finančnú gramotnosť, komunikačné zručnosti aj vlastné profesijné smerovanie sa stala upcyklácia textilu a využitie remeselných zručností. Projekt bude trvať do apríla 2020 a je podporený z prostriedkov Európskeho zboru solidarity spravovaného národnou agentúrou Erazmus+

Viac informácií o projekte nájdete tu 

 

 

jún 2019

Zapojením sa do projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, realizovaného organizáciou EPIC sme zahájili naše aktivity spojené aj so zamestnávaním ľudí s Aspergerovým syndrómom. Naše aktivity v rámci dvojročného projektu sme prezentovali spolu s Vladimírou Prokajovou na záverečnej konferencii projektu vo Zvolene. Konferencia sa uskutočnila aj za účasti partnerov z fínskeho mesta Turku. Do projektu boli zakomponované vzdelávacie aktivity v ktorých sme prezentovali aj špecifiká detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a to pre kariérnych poradcov, učiteľov, pracovníkov centier pedagogického poradenstva, vychovávateľov aj asistentov zdravia. 

2018

Vyšla nám Prvá HANS kuchárska kniha vďaka Nadácii Volskwagen a podpore programu Budúcnosť aj s autizmom. Viac o knihe sa dočítate tu http://hans.sk/prva-detska-kucharska-kniha-hans/

Sme občianske združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

HANS je celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta.
Našimi garantmi sú Mgr. Daniela Jánošíková, PhD, Mgr. Nadežda Okenicová (Autistické centrum Andreas, n.o.) a Mgr.  Michaela Martinková (CENADA n.o.).

  • Vznikli sme, aby sme stavali mosty medzi dvoma svetmi.
  • S citlivým prístupom a porozumením dokážu naše deti a dospelí s AS a VFA byť prínosom pre spoločnosť a obohatia svet svojou jedinečnosťou.
  • Naše deti a dospelí potrebujú pochopenie a podporu v školách, v zamestnaní a pri hľadaní spoločenského uplatnenia, aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti.
  • Naše rodiny potrebujú pomoc v zložitej sociálnej situácii, včasnú diagnostiku a kvalitné terapeutické a odľahčovacie služby.
  • My všetci potrebujeme prijatie väčšinovou spoločnosťou.
  • Inšpirujeme sa našimi deťmi a dospelými s AS a VFA a ako rodičia spolu s našimi odbornými garantmi a spolupracovníkmi chceme prinášať potrebné informácie, zastupovať záujmy našich ľudí a hľadať riešenie na každý boľavý problém vzájomného spolužitia.

informácie o konkrétnych aktivitách získate na mailovej adrese a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty