Aktuálne informácie

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM PRE JEDNORODIČOVSKÉ RODINY

DETI BEZ NÁVODU

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom vytvoríme dobrovoľnícky program, ktorý bude realizovať tím nami vybratých a zaškolených dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov následne pridelíme do jednorodičovských rodín. V bezpečnom prostredí rodinného prostredia budú s deťmi tráviť voľný čas záujmovými aktivitami podľa záujmov detí.

Súčasne vyhľadávame aj jednorodičovské rodiny, ktorým by náš projekt poskytol pomoc a podporu v náročnej životnej situácií. Projekt sa pilotne bude realizovať v dvoch lokalitách – v Trenčíne a okolí a v Bratislave a okolí. 
Prosíme o pomoc pri vyhľadávaní jednorodičovských rodín a dobrovoľníkov. V prípade záujmu o dobrovoľníctvo alebo o zaradenie rodiny do programu vyplňte prosím základnú prihlášku do 15.9.2022 na tomto linku:  https://forms.gle/kSoT1EjkTiwXGix87


Záujemcovia budú kontaktovaní s podrobnejším dotazníkom a ďalšími informáciami. Dobrovoľníci môžu byť študenti, bežní pracujúci, aj dôchodcovia, v projekte zohľadníme ich kapacity a možnosti. Skúsenosti s deťmi s neurodiverzitou sú vítané, nie sú však podmienkou, najdôležitejší je záujem a otvorené srdce.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku projektu:

Lucia Moravanská

Tel.č.: 0902 720 833

E-mail: lucia.moravanska@hans.sk alebo oz.as.hans@gmail.com

WORKSHOP V ŽILINE

S podporou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) sme 14. júna 2022 realizovali vzdelávaciu aktivitu  Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom v Žiline. Parnterom vzdelávania bola Ambulancia detskej psychológie a terapií ADEPT v Žiline. Vzdelávania sa zúčastnilo 28 účastníkov z radov rodičov, pracovníkov škôl, poradní a odborných pracovísk, za všetky spomenieme Regionálne centrum autizmu v Žiline a Súkromnú spojenú školu.

Aj tento rok je HANS prijímateľom 2% z dane. Financujeme z nich canisterapie, konzultácie pre rodiny s deťmi, prevádzku webovej stránky aj online aktivity. Formulár s vyplnenými údajmi si môžete stiahnuť tu . Ďakujeme že nám pomáhate pomáhať. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Krásny kalendár na rok 2022 sme vytvorili z prác našich detí a citátov, ktoré majú za cieľ šíriť osvetu o Aspergerovom syndróme a autizme. Vďaka podpore firmy Syntax Košice a Bioferm Ivanka pri Dunaji sme vytlačili 150 ks kalendárov, ktoré je možné si objednať prostredníctvom tohoto formulára. Príspevkom na kalendár podporíte činnosť OZ HANS v ďalšom roku.

PROJEKT IDEASTART

V novembri 2021 sa rozbehol projekt Idea Start, ktorý nadväzuje na skúsenosti z projektu EkoInklúzia. Pokračujeme v práci s mladými ľuďmi a s rodinami, ktoré potrebujú špecifické formy podpory v oblasti rozvoja svojich zručností a uplatnenia sa v rôznych situáciách svojho každodenného života. Na ich potreby adaptujeme kurzy v témach finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti a základov podnikania. Pre mladšie ročníky a rodiny sme pripravili podporné a konzultačné aktivity a aktivity na voľný čas s rozmerom upcyklácie či aktivít priateľských k životnému prostrediu. V Lučenci a Veľkých Zlievcach v našich denných centrách HANS ale aj online podľa aktuálnej situácie sa budeme s Vami stretávať do októbra 2022 v rámci tohoto projektu podporeného z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Konferencia Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti Vás sa uskutočnila 13. a 14. októbra 2021. Obrovské ďakujeme za prevzatie záštity prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. Problematika Aspergerovho syndrómu tak dostala potvrdenie o svojej relevantnosti a dôležitosti.  na konferencii privítame vzácnych hostí z USA, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.


Napriek tomu, že pripravovaný najnovší diagnostický manuál má radiť Aspergerov syndróm pod širší pojem autizmus, sme presvedčení, že tento pojem má stále miesto v našom uvažovaní. Našou snahou je sprostredkovať porozumenie vnímania a prežívania ľudí s AS a poskytnúť orientáciu v širokej škále prístupov, ktoré potvrdzujú rešpektujúci a podporný trend v medzinárodnej praxi.

Je to rodina dieťaťa či dospelého s AS, ktorá je dôležitou súčasťou snáh o podporu a zasluhuje si kvalitnú orientáciu v kvalifikovaných prístupoch. Odborníci potrebujú držať krok s aktuálnymi poznatkami a praxou v tejto oblasti a zabezpečiť partnerský prístup voči rodine a klientovi. Naším cieľom je súčasne prispieť k destigmatizácii a inkluzívnemu prístupu, ktorý vyžaduje nazeranie na širšie súvislosti neuro-diverzity a kultúrnych či sociálnych stereotypov, ktoré môžu aj nevedome formovať naše prístupy a vnímanie ľudí s autizmom a Aspergerovým syndrómom.

Vďaka Platforme rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá sprostredkovala tento kontakt, na konferencii privítame Marylin Espe -Sherwindt, expertku na včasnú intervenciu u detí s autizmom z Kent State University v USA, a Európskej siete včasnej intervencie EurlyAid. V roku 2021 už máme k dispozícii viacero prístupov, založených na dôkazoch, a príspevok poskytne cenné možnosti orientácie pre rodičov aj odborníkov.

Pozvanie tiež prijala MUDr. T. Rosenbergerová, hlavná odborníčka SR pre pedopsychiatriu, MUDr. S. Hnilicová z OZ ACVA Lekárska fakulta, hostia z Českej republiky M. Roškaňuk, jeden z najznámejších aktivistov v oblasti AS a dospelý Asperger a D. Holá z Nadačného fondu ATYP, ktorí sa podelia o skúsenosti s prácou s dospelými a sebaobhajcovstvom mladých ľudí s AS v Českej republike.

Môžete sa tiež tešiť na kvalitné informácie o využití metód ako je EEG Biofeedback, DIR Floortime, Senzorická integrácia či muzikoterapia u detí a mladých ľudí s AS, ktoré prinesú renomovaní odborníci. Témou bude aj práca s rodinou, zaškolenie detí s AS, rešpektujúci prístup a prijatie v rodine, a neurodiverzita či už z pohľadu ľudsko-právneho, alebo sociologického. Reflexie z konferencia nájdete aj na našej Fb stránke. Za finančnú podporu ďakujeme Asociácii na ochranu práv pacientov ( AOPP) ktorej sme členmi.

Projekt EduRel sa dostal do finále

Záver školského roka a začiatok prázdnin sa niesol v znamení posledných aktivít projektu EduRel, podporeného z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia. Naši aktívni mladí členovia dostali balíček s inteligentnou plastelínou a ďalšími drobnosťami pre relaxáciu a rozvoj kreativity. Veľmi sme sa tešili z offline stretnutí a aktivít ako aj z pomoci nášho dobrovoľníka z programu Projekty zamestnancov. Celkovo aktivity projektu priniesli veľkú podporu a nárast súdržnosti aj v skupine mladých ľudí a detí, aj medzi rodičmi. V tejto náročnej situácii to bolo viac než potrebné a zo spätnej väzby a nadväzujúcich aktivít je zrejmé, že projekt splnil svoje ciele: poskytnúť kvalitné vzdelávacie aktivity v prístupe k deťom s AS a PAS a poskytnúť tiež podporu zameranú na redukcii stresu a zvládanie náročnej situácie pre menšie deti, teenagerov aj mladých ľudí do 20 rokov. 

2. apríl – medzinárodný deň autizmu. 

Keďže tento rok sa nemôžeme stretnúť na našom tradičnom podujatí pre rodiny, pripravili sme pre Vás pestrú ponuku aktivít online. Začíname o 10:00 hod webinárom o unikátnom serveri pre hráčov najúspešnejšej hry všetkých čias Minecraftu, ktorý je určený hráčom s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ich priateľov.

Informácie k pripojeniu nájdete tu:  Webinár k mesiacu autizmu: Auticraft

Ďalšie informácie nájdete na stránke Maroša Zvolenského o Minecrafte pre školy a serveri AutiCraft

Popoludní 2. apríla o 17:00 hod sa na Vás tešíme s tipmi a nápadmi na online aktivity pre deti aj dospelých na webinári  Martiny Brachňákovej o tom, ako pripraviť vlastné online aktivity.

Informácie k pripojeniu nájdete tu: Ako si pripraviť online aktivity

Pokračujeme v utorok 6. apríla o 17:00 hod

webinárom o histórii japonskej animovanej kinematografie, ktorá má veľa fanúšikov medzi autistickými umelcami. Ukážky filmov a Ďalšie zaujímavosti predstaví historik a fanúšik Peter Kolesík.  Viac informácií tu: Webinár k mesiacu autizmu: História ANIME

Výstava k mesiacu autizmu 2021

Výstavu kresieb nájdete v našej galérii. Svoje kresby nám poslala 16 ročná Michaela S. , Barborka, 12 rokov a ANN, 12 rokov. Galéria Michaely, Barborky a ANN na FB v albumoch

Michaela S. 16 r.
Ann, 12 r.
Barbora H., 12 r.

Tomáš sa podelil o svoje hobby a dal dohromady zaujímavosti z 28 okresov Slovenska. Nájsť ich môžete na tomto linku: Zaujímavosti zo Slovenska

Nina Teleková, nám poslala svoju prezentáciu o ceste do Anglicka. Ak chcete vedieť ako sa dostanete napríklad k Loch Ness tak si ju môžete pozrieť tu Prezentácia Cesta do Veľkej Británie  

Tešíme sa na ďalšie námety zaujímavosti od detí počas celého roka.

V sobotu 17. apríla sa stretneme online. Viac informácií a prihláška 

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme od novembra 2020 nový projekt 

Názov projektu:  EduRel 

Stručná charakteristika projektu 

Projekt sa zameriava na relaxačné a edukačné aktivity pre deti a rodiny s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Cieľom je podpora učenia sa detí cez prvky Montessori pedagogiky s ktorými sa rodičia oboznámia na workshope a podporných skupinách. Pre deti a mladých ľudí s AS a autizmom sme realizujeme podporné, relaxačné a rozvojové aktivity, zamerané na redukciu stresu. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa aktivity realizujú online.

Cieľová skupina projektu: Deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom do 16 rokov a ich rodičia zapojenie do aktivít na redukciu stresu a vzdelávacích aktivít , tvorba vlastných návrhov aktivít a ich zdieľanie na online stretnutiach a videách 

Ciele a úlohy projektu: Cieľom je podpora prirodzených foriem učenia sa a redukcie stresu, využijeme prvky peer učenia medzi deťmi aj rodičmi formou zdieľania skúseností a vytvárania rovesníckych aktivít. Ďalším cieľom je oboznámenie rodičov s prvkami Montessori pedagogiky, plánujeme formou online workshopu/webinára a konzultácií. Projekt sa realizuje v rámci programu Projekty zamestnancov. Za dobrovoľnícku prácu a odporu projektu ďakujeme pánovi Žembovi. 

Aktivity roku 2020

Jún 2020

Počas mimoriadnej situácie sme ponúkli študentom vysokých škôl naše živé knižnice online. Mamy detí s AS, niektoré aj samy na spektre, sa podelili o svoje príbehy a uvideli budúcich psychológov a psychologičky, učiteľky a učiteľov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní aj špeciálne pedagogičky do života rodín s deťmi s AS či VFA. “ Úplne ste nahradili moju prednášku o autizme“ skonštatovala Doc. PhDr. Milen Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Takéto informácie ani v žiadnej prednáške nenájdeme.“ Ďakujeme tiež vysokoškolským pedagogičkám za podporu a sprostredkovanie informácií študentom. Študenti a študentky Pedagogickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením PaedDr. Lucie Mikurčíkovej, PhD, BCBA dostali za úlohu aj spracovať spätnú väzbu vo forme eseje ako základ pre zápočet. Rovnako podporu získali aj študenti a študentky odboru psychológie pod gesciou PhDr. Ivety Šefarovej, PhD z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Máj 2020

v rámci projektu EkoInklúzia sme pomohli aj so šitím rúšok pre nemocnice,zariadenia sociálnych služieb, organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a iné. Vďaka naším dobrovoľníkom sme ušili v domácom prostredí a distribuovali vyše 3000 kusov rúšok

Február 2020

V rámci projektu EkoInklúzia sme spustili eshop s výrobkami mladých dobrovoľníkov a účastníkov rehabilitačno – pracovného programu. Tešíme sa na jeho rozvoj a na výrobky, ktoré podporujú trvalú udržateľnosť a úžasnú kreativitu našich dobrovoľníkov.

Eshop nájdete na tejto adrese

Január 2020

Ďakujeme za podporu firme Conva Tec, ktorá nám umožnila pripraviť projekt zameraný na zdravší životný štýl našich detí a prevenciu civilizačných ochorení. plávanie je jednou z foriem pohybu, ktorá má významný efekt na celkový rozvoj telesnej kondície, ale aj nervovej sústavy a to na sústredenie, koordináciu, pravo-ľavé prepojenie  a ďalšie funkcie mozgu. Deti a mladí AS v Lučenci, vo Zvolene, Dudinciach a Bratislave sa vďaka našim koordinátorkám môžu zúčastniť série plaveckých aktivít s trénenerom plávania ale aj bez neho podľa ich potrieb. Projekt sa realizuje od marca do októbra 2020.

Stretnutie k novému projektu EkoInklúzia sa uskutočnilo v Lučenci začiatkom júla 2019. Mladí dobrovoľníci budú v rámci projektu pracovať na svojom osobnom raste a zároveň pracovať prostredníctvom terapeuticko- rehabilitačného programu na rozvoji zručností mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom ako aj ďalších zapojených komunít. Spoločnou témou, cez ktorú budú rozvíjať finančnú gramotnosť, komunikačné zručnosti aj vlastné profesijné smerovanie sa stala upcyklácia textilu a využitie remeselných zručností. Projekt bude trvať do apríla 2020 a je podporený z prostriedkov Európskeho zboru solidarity spravovaného národnou agentúrou Erazmus+

Viac informácií o projekte nájdete tu 

jún 2019

Zapojením sa do projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, realizovaného organizáciou EPIC sme zahájili naše aktivity spojené aj so zamestnávaním ľudí s Aspergerovým syndrómom. Naše aktivity v rámci dvojročného projektu sme prezentovali spolu s Vladimírou Prokajovou na záverečnej konferencii projektu vo Zvolene. Konferencia sa uskutočnila aj za účasti partnerov z fínskeho mesta Turku. Do projektu boli zakomponované vzdelávacie aktivity v ktorých sme prezentovali aj špecifiká detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a to pre kariérnych poradcov, učiteľov, pracovníkov centier pedagogického poradenstva, vychovávateľov aj asistentov zdravia. 

2018

Vyšla nám Prvá HANS kuchárska kniha vďaka Nadácii Volskwagen a podpore programu Budúcnosť aj s autizmom. Viac o knihe sa dočítate tu http://hans.sk/prva-detska-kucharska-kniha-hans/

Sme občianske združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

HANS je celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta.
Našimi garantmi sú Mgr. Daniela Jánošíková, PhD, Mgr. Nadežda Okenicová (Autistické centrum Andreas, n.o.) a Mgr.  Michaela Martinková (CENADA n.o.).

  • Vznikli sme, aby sme stavali mosty medzi dvoma svetmi.
  • S citlivým prístupom a porozumením dokážu naše deti a dospelí s AS a VFA byť prínosom pre spoločnosť a obohatia svet svojou jedinečnosťou.
  • Naše deti a dospelí potrebujú pochopenie a podporu v školách, v zamestnaní a pri hľadaní spoločenského uplatnenia, aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti.
  • Naše rodiny potrebujú pomoc v zložitej sociálnej situácii, včasnú diagnostiku a kvalitné terapeutické a odľahčovacie služby.
  • My všetci potrebujeme prijatie väčšinovou spoločnosťou.
  • Inšpirujeme sa našimi deťmi a dospelými s AS a VFA a ako rodičia spolu s našimi odbornými garantmi a spolupracovníkmi chceme prinášať potrebné informácie, zastupovať záujmy našich ľudí a hľadať riešenie na každý boľavý problém vzájomného spolužitia.

informácie o konkrétnych aktivitách získate na mailovej adrese a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty