Vitajte na stránke OZ HANS

Jún 2020

Počas mimoriadnej situácie sme ponúkli študentom vysokých škôl naše živé knižnice online. Mamy detí s AS, niektoré aj samy na spektre, sa podelili o svoje príbehy a uvideli budúcich psychológov a psychologičky, učiteľky a učiteľov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní aj špeciálne pedagogičky do života rodín s deťmi s AS či VFA. “ Úplne ste nahradili moju prednášku o autizme“ skonštatovala Doc. PhDr. Milen Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Takéto informácie ani v žiadnej prednáške nenájdeme.“ Ďakujeme tiež vysokoškolským pedagogičkám za podporu a sprostredkovanie informácií študentom. Študenti a študentky Pedagogickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením PaedDr. Lucie Mikurčíkovej, PhD, BCBA dostali za úlohu aj spracovať spätnú väzbu vo forme eseje ako základ pre zápočet. Rovnako podporu získali aj študenti a študentky odboru psychológie pod gesciou PhDr. Ivety Šefarovej, PhD z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Máj 2020

v rámci projektu EkoInklúzia sme pomohli aj so šitím rúšok pre nemocnice,zariadenia sociálnych služieb, organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a iné. Vďaka naším dobrovoľníkom sme ušili v domácom prostredí a distribuovali vyše 3000 kusov rúšok

 

Február 2020

V rámci projektu EkoInklúzia sme spustili eshop s výrobkami mladých dobrovoľníkov a účastníkov rehabilitačno – pracovného programu. Tešíme sa na jeho rozvoj a na výrobky, ktoré podporujú trvalú udržateľnosť a úžasnú kreativitu našich dobrovoľníkov.

Eshop nájdete na tejto adrese

Január 2020

Ďakujeme za podporu firme Conva Tec, ktorá nám umožnila pripraviť projekt zameraný na zdravší životný štýl našich detí a prevenciu civilizačných ochorení. plávanie je jednou z foriem pohybu, ktorá má významný efekt na celkový rozvoj telesnej kondície, ale aj nervovej sústavy a to na sústredenie, koordináciu, pravo-ľavé prepojenie  a ďalšie funkcie mozgu. Deti a mladí AS v Lučenci, vo Zvolene, Dudinciach a Bratislave sa vďaka našim koordinátorkám môžu zúčastniť série plaveckých aktivít s trénenerom plávania ale aj bez neho podľa ich potrieb. Projekt sa realizuje od marca do októbra 2020.

 

Stretnutie k novému projektu EkoInklúzia sa uskutočnilo v Lučenci začiatkom júla 2019. Mladí dobrovoľníci budú v rámci projektu pracovať na svojom osobnom raste a zároveň pracovať prostredníctvom terapeuticko- rehabilitačného programu na rozvoji zručností mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom ako aj ďalších zapojených komunít. Spoločnou témou, cez ktorú budú rozvíjať finančnú gramotnosť, komunikačné zručnosti aj vlastné profesijné smerovanie sa stala upcyklácia textilu a využitie remeselných zručností. Projekt bude trvať do apríla 2020 a je podporený z prostriedkov Európskeho zboru solidarity spravovaného národnou agentúrou Erazmus+

Viac informácií o projekte nájdete tu 

 

 

jún 2019

Zapojením sa do projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, realizovaného organizáciou EPIC sme zahájili naše aktivity spojené aj so zamestnávaním ľudí s Aspergerovým syndrómom. Naše aktivity v rámci dvojročného projektu sme prezentovali spolu s Vladimírou Prokajovou na záverečnej konferencii projektu vo Zvolene. Konferencia sa uskutočnila aj za účasti partnerov z fínskeho mesta Turku. Do projektu boli zakomponované vzdelávacie aktivity v ktorých sme prezentovali aj špecifiká detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a to pre kariérnych poradcov, učiteľov, pracovníkov centier pedagogického poradenstva, vychovávateľov aj asistentov zdravia. 

2018

Vyšla nám Prvá HANS kuchárska kniha vďaka Nadácii Volskwagen a podpore programu Budúcnosť aj s autizmom. Viac o knihe sa dočítate tu http://hans.sk/prva-detska-kucharska-kniha-hans/

Sme občianske združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

HANS je celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta.
Našimi garantmi sú Mgr. Daniela Jánošíková, PhD, Mgr. Nadežda Okenicová (Autistické centrum Andreas, n.o.) a Mgr.  Michaela Martinková (CENADA n.o.).

  • Vznikli sme, aby sme stavali mosty medzi dvoma svetmi.
  • S citlivým prístupom a porozumením dokážu naše deti a dospelí s AS a VFA byť prínosom pre spoločnosť a obohatia svet svojou jedinečnosťou.
  • Naše deti a dospelí potrebujú pochopenie a podporu v školách, v zamestnaní a pri hľadaní spoločenského uplatnenia, aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti.
  • Naše rodiny potrebujú pomoc v zložitej sociálnej situácii, včasnú diagnostiku a kvalitné terapeutické a odľahčovacie služby.
  • My všetci potrebujeme prijatie väčšinovou spoločnosťou.
  • Inšpirujeme sa našimi deťmi a dospelými s AS a VFA a ako rodičia spolu s našimi odbornými garantmi a spolupracovníkmi chceme prinášať potrebné informácie, zastupovať záujmy našich ľudí a hľadať riešenie na každý boľavý problém vzájomného spolužitia.

informácie o konkrétnych aktivitách získate na mailovej adrese a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty