Dobrovoľnícky program

Dobrovoľnícky program Deti bez návodu spočíva v poskytnutí vyškolených dobrovoľníkov, ktorí budú tráviť voľný čas s deťmi na spektre autizmu priamo v prostredí dieťaťa, doma, alebo v denných centrách. Program je celoslovenský, počíta s dobrovoľníkmi a pomocou rodinám vo viacerých lokalitách.

Dobrovoľnícky program prebieha na základe dohody medzi OZ HANS, dobrovoľníkom a rodičom nasledovne: 

  • Aktivity určuje záujem dieťaťa
  • Frekvencia stretnutí podľa dohody 1 – 2 krát týždenne 1 – 2 hodiny
  • za prítomnosti rodiča
  • presnú adresu realizácie stretnutí dohodneme s dobrovoľníkom pri koordinačnom stretnutí
  • pre rodičov bezodplatne
  • pre dobrovoľníkov s preplatením prípadných nákladov na cestovné

Rodič/ia/opatrovníci nenesú žiadne náklady spojené s účasťou v dobrovoľníckom programe.

ČÍM NIE JE DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM DETI BEZ NÁVODU? 

  • nenahrádza opatrovanie detí 
  • nenahrádza odbornú pomoc
  • nenahrádza doučovanie ani asistenciu v škole
  • nie je pomocou v domácnosti

Odborná garantka programu je Mgr. Viera Hincová, psychologička a lektorka, ktorá sa venuje vzdelávaniu v tejto oblasti viac ako 7 rokov. Vedie podpornú skupinu Aspergerov syndróm na sociálnych sieťach s viac ako 3500 členmi. Je tiež autorkou podcastov Deti bez návodu a portálu #beznávodu: naživo s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom, ktorý prináša priame skúsenosti ľudí na spektre autizmu. Školila odborníkov z poradenských zariadení a školských podporných tímov v rámci celoslovenskej siete organizácií pracujúcich s AS/PAS.

Dobrovoľnícky program sme vytvorili s podporou Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom 

Ako sa môžete zapojiť? 

Momentálne program realizujeme v týchto oblastiach: 

Bratislava/Senec; Lučenec; Banská Bystrica/Zvolen, Trenčín/Prievidza; Žilina a Košice

Prihlásiť môžete do nášho programu prostredníctvom formulára