2% z dane pre HANS

Venujte nám 2 % z dane a podporte nás v našich aktivitách

Aj vďaka vašej podpore sa nám darí už 8 rokov realizovať aktivity a projekty zamerané na adresnú pomoc rodinám s deťmi na spektre autizmu a uľahčiť im každodenné fungovanie. Prostredníctvom programu Deti bez návodu sme v minulom roku vyškolili 34 dobrovoľníkov, ktorí spolu venovali až 1380 hodín svojho voľného času aktivitami s deťmi.  

Vaše 2 % nám pomôžu nájsť a vyškoliť ešte viac dobrovoľníkov, ktorí sa dotknú sveta rodín a detí na spektre autizmu a poskytnú im pocit prijatia, porozumenia a podpory tak, ako potrebujú.   

Ďakujeme, že pomáhate a prispievate k vytváraniu empatickej a vnímavejšej spoločnosti. 

AKO DAROVAŤ

Údaje k vyplneniu:

Názov: HANS o.z.

Sídlo: Sídlisko 110/16, 985 22 Cinobaňa

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50320696

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV, ktorým ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ

V prípade, že ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať aj 3 % z dane. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY a PRÁVNICKÉ OSOBY, ktorí si daňové priznanie robia sami

Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné percento priamo v daňovom priznaní. Ak ste sa rozhodli venovať Vaše 2% nám, tu sú údaje, ktoré by ste mali uviesť v tlačive, uveďte vyššie spomenuté údaje nášho OZ (názov, IČO). Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.03.2024.