Projekt IdeaStart

V projekte Idea Start pokračujeme aj v jarných mesiacoch roku 2022. Po uvoľnení pandemických opatrení sa nám začalo ľahšie dýchať a mohli sme naplánovať väčšie spoločné akcie. 29. apríla 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dverí, kedy s stretli účastníci aktivít denných centier z Lučenca aj z Veľkých Zlieviec na spoločných aktivitách. 26. júna 2022 sme vyštartovali na celodenný výlet do Bojníc, ktorý sme si poriadne užili.

Naše inkluzívne aktivity prinášajú spoločne trávený čas rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi aj ich súrodencom, rodinám z geograficky odľahlých lokalít, zo znevýhodneného prostredia, mladým ľuďom rovnako ako aj seniorom.

Deň otvorených dverí Veľké Zlievce

Bojnice 2022

Popis projektu

Nový projekt IdeaStart, ktorý štartuje tému zamestnávania mladých ľudí s AS sme začali realizovať v novembri 2021 vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Realizácia projektu nám umožní zrealizovať vzdelávací program na mieru našim cieľovým skupinám.

Vytvoríme špeciálny obsah pre 3 hlavné témy:
finančná gramotnosť, základy podnikania so zameraním na prácu s eshopom, základy bezpečnosti na internete.

Program budeme realizovať v malých skupinkách alebo individuálne podľa potrieb cieľovej skupiny priebežne do októbra 2022.

Ďalšou súčasťou projektu je zosieťovanie rôznych lokálnych výrobcov upcyklovaných výrobkov alebo home – made výrobkov a zapojenie mladých ľudí z  cieľovej skupiny do spravovania e-shopu a prípadnú transformáciu na sociálny podnik.

Formou aktivít v dvoch denných centrách v Lučenci a Veľkých Zlievcach budeme súbežne realizovať pracovno- rehabilitačný program s voľnočasovými aktivitami, upcykláciou, remeselnými aktivitami a umožníme stretávanie, výmenu skúseností a podporu pre mladých ľudí a rodiny v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

V septembri 2022 zrealizujeme regionálnu výstavu prác a výrobkov v našich denných centrách. Tešíme sa aj na spoluprácu a sieťovanie  s lokálnymi výrobcami. Naše aktivity podporujú rodiny, mladých ľudí aj dospelých s neurodiverzitou, zapájame tiež seniorov a ďalších účastníkov z lokálnych komunít vrátane rodín zo znevýhodneného prostredia. Prekonávame tak zdravotné, etnické, ekonomické aj geografické prekážky a poskytujeme priestor pre spoločné aktivity pre všetkých účastníkov bez rozdielu.