Advokačné aktivity

Obhajovanie práv našich detí vyžaduje dlhodobú prácu a množstvo stretnutí na rôznych úrovniach

V auguste nás prijal riaditeľ odboru vnútorných vecí Kancelárie prezidenta SR pán Jaura. Jeho prostredníctvom sme informovali pani prezidentku o situácii rodín a detí s AS na Slovensku. Záujem o tému inklúzie a jej prekážok bol našou spoločnou témou. 

V júli 2020 sme sa zúčastnili stretnutia so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Filípkovou. Predostreli sme jej situáciu ohľadne detí s AS v pandémii aj mimo nej na základe nášho prieskumu situácie rodín s AS.

V januári 2020 bola predsedníčka OZ HANS Viera Hincová menovaná do pracovnej skupiny pri Výbore pre práva osôb so zdravotným postihnutím na riešenie koncepcie autizmu v SR

Za HANS sme vstúpili do spolupráce s poslankyňou pani Gaborčákovou. Zmenu zákona o kompenzáciách s účinnosťou od 1. júla 2020 sa podarilo presadiť na septembrovej schôdzi NR SR.

júl 2019, Bratislava

V Národnej rade Slovenskej republiky sme prezentovali potreby ľudí s AS 29.5.2019 na konferencii organizovanej podpredsedníčkou parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou

Zapojili sme sa do tvorby koncepcie školstva  Mesta Zvolen s dôrazom na inklúziu