Advokačné aktivity

Obhajovanie práv našich detí vyžaduje dlhodobú prácu a množstvo stretnutí na rôznych úrovniach

v januári 2020 bola predsedníčka OZ HANS menovaná do pracovnej skupiny pri Výbore pre práva osôb so zdravotným postihnutím na riešenie koncepcie autizmu v SR

Za HANS sme vstúpili do spolupráce s poslankyňou pani Gaborčákovou. Zmenu zákona o kompenzáciách s účinnosťou od 1. júla 2020 sa podarilo presadiť na septembrovej schôdzi NR SR.

júl 2019, Bratislava

V Národnej rade Slovenskej republiky sme prezentovali potreby ľudí s AS 29.5.2019 na konferencii organizovanej podpredsedníčkou parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou

Zapojili sme sa do tvorby koncepcie školstva  Mesta Zvolen s dôrazom na inklúziu