Projekt IdeaStart

Nový projekt IdeaStart, ktorý štartuje tému zamestnávania mladých ľudí s AS sme začali realizovať v novembri 2021 vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Realizácia projektu nám umožní zrealizovať vzdelávací program na mieru našim cieľovým skupinám.

Vytvoríme špeciálny obsah pre 3 hlavné témy:
finančná gramotnosť, základy podnikania so zameraním na prácu s eshopom, základy bezpečnosti na internete.

Program budeme realizovať v malých skupinkách alebo individuálne podľa potrieb cieľovej skupiny priebežne do októbra 2022.

Ďalšou súčasťou projektu je zosieťovanie rôznych lokálnych výrobcov upcyklovaných výrobkov alebo home – made výrobkov a zapojenie mladých ľudí z  cieľovej skupiny do spravovania e-shopu a prípadnú transformáciu na sociálny podnik.

Formou aktivít v dvoch denných centrách v Lučenci a Veľkých Zlievcach budeme súbežne realizovať pracovno- rehabilitačný program s voľnočasovými aktivitami, upcykláciou, remeselnými aktivitami a umožníme stretávanie, výmenu skúseností a podporu pre mladých ľudí a rodiny v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

V septembri 2022 zrealizujeme regionálnu výstavu prác a výrobkov v našich denných centrách. Tešíme sa aj na spoluprácu a sieťovanie  s lokálnymi výrobcami. Naše aktivity podporujú rodiny, mladých ľudí aj dospelých s neurodiverzitou, zapájame tiež seniorov a ďalších účastníkov z lokálnych komunít vrátane rodín zo znevýhodneného prostredia. Prekonávame tak zdravotné, etnické, ekonomické aj geografické prekážky a poskytujeme priestor pre spoločné aktivity pre všetkých účastníkov bez rozdielu.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *