Projekt Cesty k Inklúzii

OZ HANS je hlavným partnerom projektu Cesty k inklúzii, ktorý realizuje občianske združenie A Centrum. Projekt je podporený z dotácie MŠVVaŠ SR z programu Priority mládežníckej politiky spravovaného organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ambasádorkami projektu sú pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotný postihnutím.

Cieľom projektu je zmapovanie situácie v oblasti inklúzie mladých ľudí s AS, VFA, ADHD a iným formami odlišného vnímania sveta a spracovania informácií. Jeho súčasťou sú tri regionálne konferencie na ktorých okrem odborného programu pracovné skupiny z radov rodičov, pedagógov, asistentov pedagóga, odborníkov a ďalších relevantných subjektov zadefinujú prekážky a problémy v oblasti inklúzie a navrhnú riešenia. Prvá konferencia sa uskutočnila v Prešove v termíne 23.-24. novembra 2017. Konferenciu sme pripravili v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno – pedagogického poradenstva pri Spojenej  škole Vodárenská v Prešove. Hosťami boli pani psychologička Miková, pani riaditeľka Turáková a za kanceláriu poslankyne európskeho parlamentu Janky Žitňanskej sa zúčastnila poslankyňa prešovského samosprávneho kraja pani Leščáková.  Druhá regionálna konferencia v Bratislave sa uskutočnila 2.-3. februára v Bratislave v spolupráci s CENADA n.o. a Autistickým centrom Andreas, n.o. Na tejto konferencii sa zúčastnili osobne naše ambasádorky pani Jana Žitňanská, poslankyňa európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotný postihnutím. Ďalej sa konferencie  zúčastnila pani Mária Lévyová, predsedníčka Asociácie na ochranu práv pacientov, pani Adriana Smolinská z Nadácie Volkswagen a hostia z Iuventy a odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojou účasťou nás potešila aj zástupkyňa vedúceho kancelárie verejného ochrancu práv pani Katarína Čulíková a veľká skupina účastníkov z regionálneho centra autizmu a spolupracujúcich subjektov v Žiline. Na konferenciách sme odprezentovali bohatú činnosť OZ HANS a získali sme nových členov a podporovateľov. Súčasťou konferencií boli aj prezentácie a workshopy našich mladých členov Lucie Fabianovej a Branka Lacka, ktoré mali veľký ohlas. Podrobnejšie informácie o výstupoch konferencie nájdete na http://www.a-centum.net .

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.