Canisterapia v Košiciach a okolí

Canisterapia je podporná metóda, ktorá môže pomôcť prekonať poruchy učenia, sociálne fóbie, komunikačné ťažkosti, znížiť hladinu stresu ale aj odbúrať strach zo psov a ďalších zvierat.

V okolí Košíc a celého východného Slovenska zabezpečuje od júna 2020 canisterapiu skúsená členka nášho združenia Iris Lešková s úžasnou psou kamarátkou Glory.

 

Živé knižnice

Ako najlepšie predstaviť problematiku života s Aspergerovým syndrómom ľuďom, ktorý ho nezažili? Jednou z odpovedí sú živé knižnice: čas, keď sa delíme o príbehy so živými ľuďmi. Rodičia detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunčkným autizmom takto prinesú osobný, blízky a emočne nabitý príbeh svojej rodiny pre učiteľov, odborníkov, ale aj študentov vysokých škôl, budúcich pedagógov a pedagogičky, špeciálne pedagogičky či psychologičky a psychológov. Po prerozprávaní príbehu odpovedajú aj na otázky a potom sa skupinky max. 10 účastníkov vymenia aby si vypočuli ďalšie príbehy. Odozva na túto aktivitu je mimoriadne dobrá, teší nás najmä možnosť priblížiť výnimočnosť našich detí a podporiť tak lepšie pochopenie ich potrieb v školách i v bežnom živote.

Vlasta Piecková Beňová ako živá kniha na Prešovskej univerzite v Prešove
Živá knižnice v Lučenci pre pedagógov a poradenské zariadenia jeseň 2019
Študenti Pdf PU v Prešove na živej knižnici
Zaujatí príbehom živej knihy – na PU v Prešove
S doc. Mikurčíkovou a I. Trellovou pri realizácii živej knižnice jeseň 2019

Advokačné aktivity: poradenstvo a účasť na tvorbe politík

Súčasťou našej činnosti je od začiatku poradenstvo rodinám pri presadzovaní záujmov detí, mladých ľudí a jednotlivcov s AS a VFA.

Poradenstvo realizujeme online, osobne aj telefonicky. Týka sa problémov so školskou integráciou, individuálnych výchovno – vzdelávacích programov, prevencie núteného homeschoolingu ale aj kompenzácií, odvolaní voči rozhodnutiam úradov a podobne. Podporu poskytujeme aj v téme zamestnávania a osobného rozvoja.

Konferencie a potreby našich detí

Zúčastňujeme sa na konferenciách ako bola Bezpečná škola, realizované CENADou, konferencie Cesty k inklúzii realizované členskou organizáciou A Centrum, konferencia organizácie EPIC v rámci projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, ktoré sa venovala zamestnávaniu mladých ľudí aj so znevýhodnením v partnerstve s fínskym mestom Turku, či konferencie Dva milióny budúcností, organizovanej Iuventou, kde sme pracovali v sekcii týkajúcej sa inklúzie. Dva milióny- to je počet mladých ľudí od 0 do 30 rokov na Slovensku. Stratégia práce s mládežou je prijímaná každé 4 roky Vládou Slovenskej republiky, a výstupy z konferencie boli súčasťou Akčného plánu na roky 208 – 2020.

Tvorba politík

aj mestá a obce tvoria koncepcie a plány svojej činnosti. Zapojili sme sa do tvorby koncepcie školstva v meste Zvolen, do spomínaného akčného plánu k Stratégii práce s mládežou, do pripomienkovania zákonov.

 

 

 

Jeden a milión svetov Lučenec

Ďakovné stretnutie rodín a odborníkov k mesiacu autizmu sa tento rok uskutočnilo uprostred šnúry výstav  a podujatí 26. apríla 2019 v Lučenci. Viac ako 60 účastníkov si počas dňa mohlo zažiť ukážky canisterapie, tvorbu pomocou enkaustiky alebo prácu s hlinou. Na aktivite sa zúčastnila riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych vecí BBSK Mgr. Denisa Nincová, riaditeľ IN Network Slovakia, zástupcovia Strednej odbornej školy služieb Lučenec, Alternatíva n.o. a ďalší hostia a partneri ako.  Poďakovanie patrí aj Mestu Lučenec za vytvorenie plagátu a poskytnutie priestorov CVČ v Lučenci, ako aj sponzorom Nadácii  VUB, Nadácii Volkswagen Slovakia a Maggie´s Cake Lučenec. Veľkou pomocou pri realizácii aktivít boli dobrovoľníci a dobrovoľníčky – študenti SOŠ LC a naše arteterapeutky. Výstava sa po akcii presunula do priestorov Matice Slovenskej v Lučenci. Krásny deň plný tvorivosti a príjemných stretnutí sa uskutočnil pod záštitou komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej ako tretí ročník nášho úspešného podujatia. Ako celoslovenské združenie sme tento rok zvolili lokalitu mimo Bratislavy aby sme podporili komunitu ktorá veľmi intenzívne funguje práve v tejto lokalite. Tešíme sa už teraz na ďalší, štvrtý ročník nášho podujatia. 

 

Cesta do krajiny Aspergerov

Pod týmto názvom sa 3. apríla uskutočnila vernisáž výstavy prác detí a Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej si pracovníci úradu aj členovia OZ HANS prezreli obrazy, ktoré budú lemovať miestnosti úradu počas troch nasledujúcich mesiacov. Článok o aktivite je možné nájsť na tomto linku 

Jeden a milión svetov 2019

5. júna 2019 sa na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž výstavy  Jeden a milión svetov. K prácam detí s Aspergerovým syndrómom sa pripojili ich súrodenci a deti s iným zdravotným znevýhodnením. Vernisáž otvoril predseda BBSK Ing. Ján Lunter. Vyzdvihol prácu ľudí, ktorí sa venujú deťom s Aspergerovým syndrómom a inými zdravotnými znevýhodneniami. Túto prácu je možné robiť iba srdcom, snahu robiť niečo pre iných, potrebu, aby sme vedeli chápať a cítiť, ľúbiť a rozdávať to ostatným. Malých autorov výtvarných diel ocenil krásnymi darčekovými predmetmi a dostal od nich okrem kvetov aj autorský obrázok.

 

Umeleckú záštitu nad vernisážou prebrala Zuzana Almáši Koreňová, ktorá pre OZ HANS darovala ručne vyrobeného anjela a autorskú poviedku o chlapcovi menom Hans, ktorý bude súčasťou jej pripravovanej, v poradí už tretej knihy. Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva, ktorá má dlhoročné skúsenosti aj s ľuďmi s autizmom,  Mgr. Denisa Nincová.

 

Hviezdami vernisáže boli okrem obrázkov detí dve labradorky Ema a Erin. Spolu s cvičiteľkami žiačkami SOŠ dopravy a služieb Lučenec Sabrinou a Ivkou, ktoré študujú kynologický odbor zameraný na canisterapiu, spestrili program vernisáže. Dobré skúsenosti s canisterapiou nielen v OZ HANS zdieľal ich učiteľ a odborný garant odboru kynológie na SOŠ LC, Martin Majer. účastníci vernisáže mali možnosť sa oboznámiť aj so špecifikami detí s Aspergerovým syndrómom v diskusiách s členkami správnej rady OZ HANS predsedníčkou Vierou Hincovou, Vladimírou Prokajovou a Vlastou Pieckovou – Beňovou.

Výstava prác detí s Aspergerovým syndrómom a iným zdravotným znevýhodnením trvala do konca mesiaca jún. Naším cieľom bolo poukázať na to, že odlišnosti, ktoré nás môžu zdanlivo oddeľovať, nás môžu rovnako aj spájať, ak im to dovolíme. Všetky svety sa zlievajú do jedného – do toho, v ktorom spoločne žijeme a je iba na nás, aký postoj k nim zaujmeme.

Svojou návštevou môžete podporiť deti s Aspergerovým syndrómom a inými zdravotnými znevýhodneniami.

Vernisáž a výstava sa uskutočnili vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB a Nadácie Volkswagen Slovakia. Za poskytnutie priestorov a občerstvenia ďakujeme Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prvá detská kuchárska kniha HANS

V rámci projektu Komunitná cukráreň sme pripravili aj prvú detskú kuchársku knihu. Viac o jej vzniku si môžete prečítať na predposlednej strane. Ďakujem grafičke Andrei Petrušovej za spracovanie, ktoré nám poskytla dobrovoľnícky bez nároku na odmenu. Rovnako ďakujem organizáciám, ktoré nám poskytli priestory na realizáciu stretnutí: Občianska komunitná obývačka a materské centrum Svet rodiny vo Zvolene, Komunitné centrum 3Pé organizácie IN netvwork v Lučenci, Mestskému kultúrnemu stredisku Sliač a Autistickému centru Andreas, n.o.

V neposlednom rade ešte raz ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu projektu z prostriedkov grantového programu budúcnosť aj s autizmom.

Prvú detskú kuchársku knihu HANS si môžete pozrieť tu:

KUCHARSKA_KNIHA_ukazka2